Leaderboard
# Name Email Github Score
1 Manan Wasan 12
2 Udayan Tandon 9
3 Sambhav Satija 8
4 Parth Mittal 4
5 Divam Gupta 4
6 Sahil Shekhawat 1
7 Mayank Mohindra 0
8 Viraj Parimi 0
9 Mrinal Abrol 0
10 Abhinav Khattar 0
# Name Email Github Score
1 Udayan Tandon 9
2 Divam Gupta 4
3 Parth Mittal 1
4 Manan Wasan 1
5 Abhinav Khattar 0
6 Mayank Mohindra 0
7 Viraj Parimi 0
8 Mrinal Abrol 0
9 Kushagra Arora 0
10 Yashasvi Baweja 0